تن معادن زغال سنگ زیرزمینی هزینه کل پروژه

شرکت معادن زغالسنگ کرمان6 آگوست 2013 . ي. گزارش کارآموز. ي. : شرکت معادن زغالسنگ کرمان. -. معدن هجدک. فرداد مقصود. ي. مود . _ عمليات معدنکاري زيرزميني. 30. _3. 2 . ون تن برآورد شده است که. ضخامت متوسط ال. ي . کيلومتر می باشد و کل مساحت منطقه مورد اکتشاف. 8/1. کيلومتر .. کاهش هزينه آتشکاری مقطع دايره ای نسبت به مستطيلی .3. مقاومت کمتر در.تن معادن زغال سنگ زیرزمینی هزینه کل پروژه,مزیت¬های اقتصادی زهکشی و بازیابی گاز متان در معادن زغال¬سنگ25 دی 1392 By سعیده عسکرزاده In مقاله های معدن . مکانیزه در شرایط زمین شناسی مناسب می توان سالانه 2 تا 4 میلیون تن زغال سنگ استخراج کرد. .. هزینه معمول استخراج متان معادن زغالسنگ از معادن زیرزمینی زغال در حدود 06/0 تا 24/0 دلار بر متر مکعب است. .. بازدید علمی · روش استخراج انباره ای · ماشین حفر تمام مقطع تونل · انواع مواد.ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﻣﻜﺎﻥﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻃﺮﺡ. ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗ . ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻃﺮﺡ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﺮﻭژﻩ .. ﻱ ﻭ ﺧﻮﺩﺳﻮﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﻧﺴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺯﻏﺎﻝ. ؛. -ﺭ ... ﺗﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ. ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ. ﻫﺎﻱ ﻓﻜﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﺩﺍﻳﺶ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ. 12.

طلب الإقتباس

تعليقات

ماین نیوز - قطب معادن زغال سنگ كشور گرفتار مشكلات

24 ا کتبر 2017 . با اخراج و بيکاري تعداد زيادي از کارکنان معادن زغال سنگ زرند، ظلم . عناوين کل اخبار . زغال سنگ در کرمان مربوط به 50 سال قبل است و نياز به هزينه براي اکتشافات جديد داريم. .. ایمن سازی معادن کافی نیست، گفت: در معادن زیرزمینی به خصوص زغال سنگ . . تاثیر مثبت اجرای پروژه جمع‌آوری آب‌های مرزی بر لوله‌سازان.

فناوری گاز کردن زیرزمینی زغال سنگ (UCG) راهبردی در جهت بهبود .

فناوری نوین گاز کردن زیرزمینی زغالسنگ (UCG) روشی برای تبدیل زغالسنگ به گاز در زیرزمین . 4عضو هیئت علمی گروه معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود .. شهید هاشمی نژاد است، موجب شده اجرای پروژه گازرسانی با مشکلات و هزینه بسیاری همراه باشد. . بر اساس مطالعات اکتشافی انجام شده، میزان کل ذخایر قابل استحصال گاز طبیعی.

از ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺘﺎن ﺳﻮﺧﺖ اﻧﺮژي از اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ و راﻧﺪﻣﺎن اﻗﺘﺼ - انجمن احتراق ایران

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎي ﺧﺎص ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و . اﯾﻦ روش ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺪﻧﮑﺎري زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮاي ﻣﻌﺪن را ﮐﺎﻫﺶ .. ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺗﻦ. 14. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮق. 10. ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ. 5. ﮐﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز. (. ﺳﺎﻻﻧﻪ. ) . ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ.

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

6 آگوست 2013 . ي. گزارش کارآموز. ي. : شرکت معادن زغالسنگ کرمان. -. معدن هجدک. فرداد مقصود. ي. مود . _ عمليات معدنکاري زيرزميني. 30. _3. 2 . ون تن برآورد شده است که. ضخامت متوسط ال. ي . کيلومتر می باشد و کل مساحت منطقه مورد اکتشاف. 8/1. کيلومتر .. کاهش هزينه آتشکاری مقطع دايره ای نسبت به مستطيلی .3. مقاومت کمتر در.

معادن افغانستان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

معادن زغال سنگ در یازده محل از جمله ۵ معدن آن قابل استخراج می‌باشد، معدن . لاجورد در سرسنگ بدخشان، معدن مس عینک لوگردارای ذخایر آهن ۱۱٫۳ میلون تن، ذخایر نفت وگاز شمال . کار تهیه نقشه زمین‌شناسی تمام نیمه جنوبی کشور را (با مقیاس ۱۰۰۰۰۰۰:۱) آغاز نمودند. . با در نظر داشت تطبیق این رهنمودهای جدید و اصلاح شده، پیشرفته‌ترین پروژه.

عدم صرفه اقتصادی معادن زغال سنگ ایران و چالش ضعف ایمنی در معادن .

ررسی شاخص‌های ایمنی در معادن به‌خصوص در معادن زیرزمینی و معادن زغال‌سنگ . برابر این رقم نیز آمار مرگ‌های ناشی از بیماری‌های شغلی است که هزینه اقتصادی و . در سال و متوسط ۴۰ الی ۴۵ نفر در روز هست درحالی‌که میانگین کل حوادث معدنی منجر . چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده زغال‌سنگ دنیا، با تولید سالانه سه میلیارد تن زغال‌سنگ.

تن معادن زغال سنگ زیرزمینی هزینه کل پروژه,

هزینه استخراج معادن زغال سنگ زیرزمینی چین - صفحه خانگی

روش تحقیق زغال سنگ - mehrthesis. در ایران زغال سنگ قابل استخراج . در مـعادن زیـرزمینی . هزینه های . تماس با تامین کننده . زغال سنگ طبس به چین - دنیای معدن. استخراج بیش از یک میلیون تن زغال سنگ در معادن پروده طبس. تماس با تامین کننده.

ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ

ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ (ﻧﻔﺖ، ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ) ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺍﻧﺮژﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ . ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﻕ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﮔﺎﺯﻱ، ﺑﺨﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ . ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 1400 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻭ ﺫﺧﻴﺮﺓ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ 490 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ .. ﻃﺒﺲ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﭘﺮﻭﺭﺩﻩ ... ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﺔ.

بازدید در اعماق 1400 متری معدن سنگ‌آهن زیرزمینی اوکراین - ایمیدرو

طرح ها و پروژه ها . اوکراین با تولید سالانه 84 میلیون تن زغال سنگ و 85 میلیون سنگ‌آهن یکی از جمهوری‌های صنعتی و معدنی شوروی . ما به طور دقیق به شما خواهیم گفت که قیمت تمام شده هر تن استخراج سنگ‌آهن معدن مورد مطالعه چقدر است. . اما در مجموع بیشتر تونل ها ارک نداشتند و از شیوه‌های طبیعی و کم هزینه جهت نگهداری استفاده می شد.

مزیت¬های اقتصادی زهکشی و بازیابی گاز متان در معادن زغال¬سنگ

25 دی 1392 By سعیده عسکرزاده In مقاله های معدن . مکانیزه در شرایط زمین شناسی مناسب می توان سالانه 2 تا 4 میلیون تن زغال سنگ استخراج کرد. .. هزینه معمول استخراج متان معادن زغالسنگ از معادن زیرزمینی زغال در حدود 06/0 تا 24/0 دلار بر متر مکعب است. .. بازدید علمی · روش استخراج انباره ای · ماشین حفر تمام مقطع تونل · انواع مواد.

کارخانه فرآوری زغال سنگ طبس - میدکو

ظرفیت کارخانه /پروژه: 550 هزار تن. موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان خراسان جنوبی، 100 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان طبس، محدوده معادن زغال‌سنگ پروده،.

كرباسيان در مراسم انعقاد قرارداد معدن زغال سنگ خمرود مطرح . - Magiran

27 جولای 2015 . قرارداد تجهيز، بهره برداري و فروش محصولات معدني زغال سنگ خمرود روز گذشته بين وجيه ا. . بخش خصوصي براي تجهيز و بهره برداري از معدن زيرزميني زغال سنگ منحصر به . و طرح 800 هزار تني کک سازي گفت: براي کل پروژه از معدن زغال سنگ تا . دارا بودن 63 ميليون تن ذخيره زمين شناسي و 38 ميليون تن ذخيره قطعي

وزارت معادن

سر مقاله. 29-2. مروری بر رویداد های وزارت معادن و پطرولیم. 38-30. کارکردها وفعالیت وزارت . کشــور عزیــز مــا افغانســتان دارای منابــع زیــر زمینــی بــوده و کــوه . کشــور رشــد مینمایــد بلکــه هــزاران تــن از هموطنــان عزیزمــا از .. زغــال ســنگ والیــت ســمنگان بــود کــه در اثــر .. خواهــد یافــت وحــدود 90 میلیــون دالــر هزینــه برمــی دارد.

مقاله بررسی نقش معادن و صنایع وابسته در اقتصاد کشورها و ضرورت .

معادن تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی، . قابل استخراج زغال سنگ معادل 1710 میلیون تن یعنی 0/17 درصد از کل ذخایر جهان، در رده سی ام جهان قرار دارد. . تحقیقات انجام شده نشان می دهند که اکثر معادن ایران و خصوصاً معادن زغال سنگ از . ۱۳۸۰"روش های استخراج زیرزمینی زغال سنگ" مرکز نشر .

هزینه استخراج معادن زغال سنگ زیرزمینی چین - صفحه خانگی

روش تحقیق زغال سنگ - mehrthesis. در ایران زغال سنگ قابل استخراج . در مـعادن زیـرزمینی . هزینه های . تماس با تامین کننده . زغال سنگ طبس به چین - دنیای معدن. استخراج بیش از یک میلیون تن زغال سنگ در معادن پروده طبس. تماس با تامین کننده.

بازدید در اعماق 1400 متری معدن سنگ‌آهن زیرزمینی اوکراین - ایمیدرو

طرح ها و پروژه ها . اوکراین با تولید سالانه 84 میلیون تن زغال سنگ و 85 میلیون سنگ‌آهن یکی از جمهوری‌های صنعتی و معدنی شوروی . ما به طور دقیق به شما خواهیم گفت که قیمت تمام شده هر تن استخراج سنگ‌آهن معدن مورد مطالعه چقدر است. . اما در مجموع بیشتر تونل ها ارک نداشتند و از شیوه‌های طبیعی و کم هزینه جهت نگهداری استفاده می شد.

اصل مقاله - مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی - دانشگاه صنعتی شاهرود

12 مارس 2014 . اج ﮐﻢ. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﺗﺮ، اﯾﻤﻦ. ﺗﺮ و. ﻔﺎده. ي. ﺑﻬﯿﻨﻪ. از زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﯾﮑﯽ از. ش. ﻫﺎﯾﯽ. ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑ .. ﻣﻌﺎدن زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮزﻣﯿﻨ. ﻣﻌﮑﻮس و ﺟﺒﻬﻪ. ﮐﺎر. ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮا. اﻣﺮوزي ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼش .. ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ. ) اﺷﺎره ﻧﻤﻮ. د. [1]. و. [2] . وش. UCG. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روش. ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج. ﻨﯽ زﻏﺎل .. ﮑﻞ. 2،. ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ. ﺗﺮﯾﻦ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻫﺎي. UCG. ﺑﻪ. روش. CRIP. ﻣﻮازي دو. ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ.

معادن افغانستان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

معادن زغال سنگ در یازده محل از جمله ۵ معدن آن قابل استخراج می‌باشد، معدن . لاجورد در سرسنگ بدخشان، معدن مس عینک لوگردارای ذخایر آهن ۱۱٫۳ میلون تن، ذخایر نفت وگاز شمال . کار تهیه نقشه زمین‌شناسی تمام نیمه جنوبی کشور را (با مقیاس ۱۰۰۰۰۰۰:۱) آغاز نمودند. . با در نظر داشت تطبیق این رهنمودهای جدید و اصلاح شده، پیشرفته‌ترین پروژه.

ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮوژه راﻫﻨﻤﺎي اﻣﻜﺎن - سازمان نظام مهندسی معدن

2 مارس 2018 . ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ. /. وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ،. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ .. ﻣﻌﻤﻮﻻ. اﻳﺠﺎد ﭼﺸﻢ. اﻧﺪازي از ﭘـﺮوژه اﺳـﺖ. ﻛـﻞ. ﭘﺮوژه. ﺑﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. اي از ﻗﺴﻤﺖ ... ﺧﺸﻚ در ﻓﺮآوري، ﺗﻦ ﺗﺮ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻻر ﺑﺮ .. ﺳﺎزي اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻌﺪن، ﺑﻪ وﻳﮋه وﻗﺘﻲ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن از روﺑﺎز ﺑﻪ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ .. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺎززداﻳﻲ در ﻣﻌﺎدن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ.

ایمیـدرو در دولـت یازدهم

نتایج اکتشافات ایمیدرو در پهنه های معدنی کشور؛ فاز شناسایی تمام پهنه ها پایان یافت. تشریح تاثیر . 60 تا 80 درصد هزینه پروژه های بزرگ بخش معدن مربوط به زیرساخت است. سنگ آهن کم ... تــن و اکتشــاف ذخایــر جدیــد ســنگ آهــن در ایــران مرکــزی. )اســتان های .. کــردن زیرزمینــی زغال ســنگ UCG در ایــران«، »مطالعــه. وضعیــت.

فناوری گاز کردن زیرزمینی زغال سنگ (UCG) راهبردی در جهت بهبود .

فناوری نوین گاز کردن زیرزمینی زغالسنگ (UCG) روشی برای تبدیل زغالسنگ به گاز در زیرزمین . 4عضو هیئت علمی گروه معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود .. شهید هاشمی نژاد است، موجب شده اجرای پروژه گازرسانی با مشکلات و هزینه بسیاری همراه باشد. . بر اساس مطالعات اکتشافی انجام شده، میزان کل ذخایر قابل استحصال گاز طبیعی.

ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮوژه راﻫﻨﻤﺎي اﻣﻜﺎن - سازمان نظام مهندسی معدن

2 مارس 2018 . ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ. /. وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ،. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ .. ﻣﻌﻤﻮﻻ. اﻳﺠﺎد ﭼﺸﻢ. اﻧﺪازي از ﭘـﺮوژه اﺳـﺖ. ﻛـﻞ. ﭘﺮوژه. ﺑﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. اي از ﻗﺴﻤﺖ ... ﺧﺸﻚ در ﻓﺮآوري، ﺗﻦ ﺗﺮ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻻر ﺑﺮ .. ﺳﺎزي اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻌﺪن، ﺑﻪ وﻳﮋه وﻗﺘﻲ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن از روﺑﺎز ﺑﻪ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ .. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺎززداﻳﻲ در ﻣﻌﺎدن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ.

هزینه استخراج از معادن سنگ طلا سخت - torang

مقاله بررسی میزان شیوع بیماری ها در کارگران یکی از معادن زغال سنگ شاهرود و عوامل . . هنگامی که تولید 420 تن سنگ شکن سنگ سخت; . . خرید و فروش تخصصی معدن,سنگ معدن طلا,رویکرد در استخراج از معادن در سنگهای سخت >> نگاه هزینه. . طلا روباز و زیرزمینی را تعیین می‌نماید، هزینه‌های استخراج طلا و بازیافت سنگ معدن می‌باشند.

هزینه استخراج از معادن سنگ طلا سخت - torang

مقاله بررسی میزان شیوع بیماری ها در کارگران یکی از معادن زغال سنگ شاهرود و عوامل . . هنگامی که تولید 420 تن سنگ شکن سنگ سخت; . . خرید و فروش تخصصی معدن,سنگ معدن طلا,رویکرد در استخراج از معادن در سنگهای سخت >> نگاه هزینه. . طلا روباز و زیرزمینی را تعیین می‌نماید، هزینه‌های استخراج طلا و بازیافت سنگ معدن می‌باشند.

Pre:گیاهان سنگ شکن بزرگتر در بمبئی
Next:آجر ماسه سنگ آهک گرد و غبار سیلیس