اس اس دریچه های توپ گواهی تست کارخانه

اس اس دریچه های توپ گواهی تست کارخانه,شیرآلات سیم ایتالیا - گالواپایپ | لوله و اتصالات گالوانیزه و جوشی7 ژوئن 2018 . در حال حاضر کارخانه چیمبریو سیم ایتالیا ، بهترین شیرآلات صنعتی ، نیمه . همچنین وارد کننده محصولات سیم ایتالیا و کارخانه CIM در این مدت توانسته اند گواهی های بین المللی مختلفی را . سفارشی : رزوه های NPT بر اساس استاندارد ANSI B.1.20.1 .. شیر یکطرفه دریچه ای برنجی سیم ایتالیا Cim 80 Brass Swing.اس اس دریچه های توپ گواهی تست کارخانه,ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺳ - دانشگاه تهران14 مارس 2007 . ﻫﺎﻱ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﺍﻱ. ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮﺩﻩ. ﺍﺳﺖ. ۸[ .] ﻣﺪﻝ. CAPM. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ. ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺎﺭﻛﻮﺗﻴﺰ ﺩﺭ . ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻭ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺳﺖ . ﺗﺴﺖ. ﻫﺎﻱ. ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ. ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ، ﺍﻳﻦ .. ﺩﺭﻳﭽـﻪ. ﻫـﺎﻱ. ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﻲ ﮔـﺸﻮﺩ. ۱۲[ .] ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ. (. ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺗﺌـﻮﺭﻱ .. Ball, R. (1978). Anomalies in .. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ۹[. ].شماره 449 - مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي نفت ايرانﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد وﺳﺎﻳﺮ ﮔﺎم هﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁن ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن اﺑﺘﺪا ﺣﻮزﻩ هﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﻠﻴﺪي واﺣﺪ ﺧﻮد. را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮐﻨﻨ ... و ﺁزاد ﺳﺎزي ﺟﺰﺋﻲ ﺳﻴﺎﻻت ﻧﻔﺘﻲ، هﭽﻨﻴﻦ، ﺗﺴﺖ هﺎي. ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑﺖ .. اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﮔﺬراﻧﺪهﺎﻧﺪ و داراي ﮔﻮاهﻴﻨﺎﻣﻪ. ICDL .. ﭘﻬﻨﺎي ﮐﺎﻧﺎل، ارﺗﻔﺎع درﻳﭽﻪ. هﺎ و ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮار ﺑ .. ﺗﻮپ اﮐﺴﻴﮋن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺰوﺗﻮپ ﮐﺮﺑﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎي ﺁهﮑﻲ ﺳﺮوﮎ ﺣﺎﮐﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻳﺎژﻧﺰ ﻣﺘﺎﺋﻮرﻳﮑﻲ در ﻳﺎل. ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮐﻮﻩ.

طلب الإقتباس

تعليقات

شرايط ارسال مقاله - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

و در ساختمان های جدید 15 است. وی بهینه سازی مصرف سوخت را بهترین. راه صرف ه جوی انرژی عنوان کرد و گفت: در ای ن زمین ه اس تفاده از فناوری های.

اس اس دریچه های توپ گواهی تست کارخانه,

بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت | نایت اسکین :: Night-Skin

5 آگوست 2017 . برای جلوگیری از این حوادث سازمان ملی استاندارد ایران دریافت گواهی سلامت . و هیدرولیکی را بر اساس چک لیست استاندارد بازرسی می کنند و گزارش نواقص و . لازم به ذکر است شرکت های تست و بازرسی جرثقیل ، لیفتراک و سایر ماشین . تبلیغات در اینستاگرام · طراحی سایت · دانلود آهنگ جدید · خرید گیفت کارت.

دریافت فایل - نمایشگاه بین المللی تهران

17, 15, آتای, ساخت دريچه هاى چوبى, 2166195695, 2166195695, تهران ، تهران، ... تهران-اتوبان تهران قم- شهرک صنعتی شمس آباد- فاز توسعه- بلوار استقلال-قطعه . 146, 144, کارخانجات تولیدی مهراصل, تولید دستگاههای تهویه مطبوع و تبرید-لوله های مسی . بازرسی و صدور گواهینامه سلامت جرثقیل های برجی – تاور کرین ( tower crane )

اس اس دریچه های توپ گواهی تست کارخانه,

کدام بیمه تکمیلی به درد من می‌خورد؟ - باشگاه خبرنگاران

25 آوريل 2016 . به این ترتیب اغلب هزینه های درمانی شما تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می گیرد. . سازمان ها، شرکت ها، کارخانه ها، موسسات، مجتمع های تجاری و . . حداقل 70 درصد اعضای گروه بر اساس لیست پرداخت حق بیمه به بیمه گروه اولیه متقاضی بیمه باشند. . اشتغال به تحصیل با ارائه گواهی تحصیلی تمام وقت تا سن 20 سال تمام.

گروه صنعتی آزمون با تأســیس درسال 1362 و با . - آزمون ساز مبنا

و مراکز آموزش عالی، کارخانه های تولید کننده مصالح ســاختمانی، مؤسسات تحقیقاتی و . را به . از شرکت ISO 9001:2008اولین و تنها دارنده گواهینامه مدیریت کیفیت آزمون ساز مبناشرکت .. اون های آزمایشگاهی بر اساس نیاز آزمایشگاه های خاک، بتن و سنگدانه با . تمامي اونها داراي اگزوز و دریچه ای برای بیرون بردن گاز، بخار نمونه و رطوبت.

اس اس دریچه های توپ گواهی تست کارخانه,

Full page photo

ﻧﺸﺎﻧﻲ: ﺗﻬﺮان، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ، ﻛﻮﭼﻪ زﻳﺒﺎ، ﭘﻼك. 4 .. واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳ. ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ. ﻣﺤﻮري. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻜ. ض ﻳﻚ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻬﻴ. ﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ از ﭘ. ﭘﺮه، ﻏﻴﺮ .. درﻳﭽﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎزدﻳﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ ورودي. ﻫﺎي ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻳﺪ داراي درﻳﭽﻪ. ﻫﺎي ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﺳﻴﺐ .. ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺣﻀﻮر و ﺗﺴﺖ .. اي ﻛﻪ در آن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ را در ﺗﻠﺮاﻧﺲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ.

پورتال-زیرپورتال مرکز ملی تایید صلاحیت ایران-فهرست شرکت هاي .

لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه بازرسی فنی دیگهای بخار و بویلرها . دامنه شمول: 1- بازرسی ادواری مخازن CNG خودرو بر اساس استاندارد ملی 9426 . نوع گواهینامه تایید صلاحیت: نوع الف بر اساس استاندارد ایران- ایزو/آی ای سی 17020

اولویت فنی جهت اقلام ایستگاه های تقلیل فشار - شرکت گاز استان قم

سایر اسناد و مدارکی که بر اساس مفاد پیمان، در مدت اجرای کار تنظیم می شود و به تأیید .. 28- تأييد نهايي خاتمه كار جهت صدور گواهي پايان عمليات اجرايي بر اساس نقشه‌ها، . 10- نظارت بر انجام عملیات عایقکاری و تست عایق لوله های فولادی توسط دستگاه .. 182, ***, فهارس 95, تهیه، ساخت و نصب دریچه ها ، درپوش ها و کف سازی های فولادی.

ارزیابی انطباق محصول - TUV NORD Iran Co.

این فرآیند بر اساس ديسيپلين هاي مشخص بر روی نمونه محصول تولید شده انجام مي گردد. . بازرسی هاي مرتبط با CNG . نظارت بر تولید و صدور گواهی Batch Test.

تاریخچه ی شرکت ترین | پایگاه خبری تاسیسات نیوز

12 فوریه 2015 . پس از گذشت ۱۰۰ سال از فعالیت های این کمپانی مهندسان این شرکت تصمیم . ی شیر بخار و سیستم گرمایش بخار دریچه مستقیم بازگشت ساخته شده . دهه ی ۱۹۴۰: تغییرات تمرکزات و اصلاح اساس محصولات . قدمی مهمی در صنعت برداشته شد ، حمایت از موسسه ی تهویه ی هوا و خنک سازی با صدور گواهی نامه ای کمک می کرد تا.

چگونگی تست کردن باتری های سرب اسید یو پی اس - فیام صنعت

22 ژوئن 2018 . معرفی شرکت فیام صنعت · خط مشی شرکت فیام · گالری تصاویر · گواهینامه های شرکت · رزومه شرکت . چگونگی تست کردن باتری های سرب اسید یو پی اس . یک والو (دریچه) کوچک در باتری نصب می‌شود تا برای گازها امکان خارج شده فراهم . الکترولیت به یک لوله‌ی شیشه‌ای کشیده می‌شود که یک توپ مدرج را شناور می‌کند.

ايمني گاز طبيعي در شبكه گازرساني - شرکت ملی گاز

17 ا کتبر 2011 . آﻣﻮزش ﻫﺪف ﻣﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ اﺳـﺘﻮارﻧﺪ ﮐـﻪ در اﺛـﺮ. ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت . و ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺪرﯾﺲ دوره آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻤﻨﯽ درﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ .. ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر در ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و آب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﺖ ﻫﯿﺪرو اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﭘـﺲ از ﭘﯿـﮓ. راﻧـﯽ در .. اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻞ .. ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯿﮑﺎي اﻃﺮاف اﺳﭙﻨﺪول ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﭽﻪ ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ ﺑـﺎﻻ ﯾـﺎ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷـﺪ و.

ايمني گاز طبيعي در شبكه گازرساني - شرکت ملی گاز

17 ا کتبر 2011 . آﻣﻮزش ﻫﺪف ﻣﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ اﺳـﺘﻮارﻧﺪ ﮐـﻪ در اﺛـﺮ. ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت . و ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺪرﯾﺲ دوره آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻤﻨﯽ درﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ .. ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر در ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و آب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﺖ ﻫﯿﺪرو اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﭘـﺲ از ﭘﯿـﮓ. راﻧـﯽ در .. اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻞ .. ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯿﮑﺎي اﻃﺮاف اﺳﭙﻨﺪول ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﭽﻪ ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ ﺑـﺎﻻ ﯾـﺎ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷـﺪ و.

شرکت بروج | مواد پلی اتیلن بروج - پارس اتیلن کیش

پایه و اساس بروج بر اساس اخلاق و صداقت است . در سال 2010 بروج ظرفیت تولید کارخانه خود در ابوظبی را به 2 میلیون تن رساند که با این افزایش درتولید بروج در.

Gate Valve - تهران سوفا

بزرگ ترین شرکت های فعال در حوزه نفت و انرژی را از افتخارات خود می داند. . تا مونتاژ و ارسال به صورت دقیق کنترل می گردد و بر این اساس گواهینامه های . 609 از دیگر افتخارات این شرکت اخذ گواهینامه ی تست ایمنی آتش تحت استاندارد . شیرهای دروازه ای جهت باز و بسته کردن جریان سیال از دریچه ای گرد یا مستطیلی شکل بکار می روند.

دریافت فایل - نمایشگاه بین المللی تهران

69, 67, پیشگامان توسعه تجارت آرمانی, عرضه کننده تجهیزات تست ، اندازه گیری و عیب . ارائه روشهای جدید رفع نشتی از کلیه تأسیسات پالایشگاهی و پتروشیمی تست و .. این شرکت دارای گواهینامه های استاندارد محصول ISIRI 1926از موسسه استاندارد ا ... شرکتی بر اساس ایزو 17025 تولید انواع راکتور های تک جداره و 2 جداره شیشه ای.

بررسی تخصصی سایپا پرسیس (برلیانس H230): زیبا ولی چینی .

27 سپتامبر 2015 . همراه چرخان باشید تا به بررسی این خودرو جدید بپردازیم. ... من بر اساس شاسی ماشینم ۱۶ امین ماشین ۲۳۰ اتومات تولید ایرانه جالبه موقع تعویض .. کرد با توجه به فیلم این تست من فکر میکنم حتما توان گرفتن گواهی ۵ ستاره رو داشته. ... از لای دربها به داخل اتاق نفوذ پیدا می کند ۷- آیا دریچه های بخاری جدا جدا باز و بسته.

بررسی تخصصی سایپا پرسیس (برلیانس H230): زیبا ولی چینی .

27 سپتامبر 2015 . همراه چرخان باشید تا به بررسی این خودرو جدید بپردازیم. ... من بر اساس شاسی ماشینم ۱۶ امین ماشین ۲۳۰ اتومات تولید ایرانه جالبه موقع تعویض .. کرد با توجه به فیلم این تست من فکر میکنم حتما توان گرفتن گواهی ۵ ستاره رو داشته. ... از لای دربها به داخل اتاق نفوذ پیدا می کند ۷- آیا دریچه های بخاری جدا جدا باز و بسته.

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه - شرکت پالایش نفت تبریز

30 آگوست 2013 . ﺳﺎل ﭘﺲ از واﮔﺬاري اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس آن. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي درﺑﺎره .. ﺧﻮدروﺳﺎزي ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮدروﻫﺎي ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ، ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻻزم اﺳﺖ. ﮐﻪ اﯾﺠـﺎد ﺿـﺮﺑﻪ در .. ﻫﺎي روزﻣﺮه آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ در. ﺟﺪول زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. Sample. Unit. Test. Day .. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺮﺟﻊ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺮﺟﻊ ﮔﻮاﻫﯽ. ﺷﺪه. ب .. درﯾﭽﻪ ﺑﺎﻻي ﻣﺨﺰن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ.

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي راﻧﻨﺪه ﮐﺎوه ﮐﺸﻨﺪه ﮐﺎﻣﯿﻮن KT420

ﮔﻮاﻫﯽ و ﻣﺪارك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ . ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي دوره اي ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺟﺮا ﻧﺸﻮد . ( ... ج از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ . ﻮن ﺟﺪﯾﺪ. ﻣﺴﺎﻓﺖ آﺑﺒﻨﺪي ﺣﺪو. د. 1500. ﺗﺎ. 2500. ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. د. ر ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﯾ. ﺪ. ﻣﻮارد ذﯾﻞ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿ. :ﺪ. -1. در ... درﯾﭽﻪ ﻫﻮادﻫﯽ ﺳﻤﺖ راﻧﻨﺪه. -2 .. دﻧﺪه ﻋﻘﺐ را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ و ﻣﻮﺗﻮر در دور آرام ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان اﺳـ.

1396 رهم IGS-C-PL-100(2) - استانداردهاي نفت وگاز

اجناسـي كﻪ در زمـان اجــراي پروژه بر اسـاس نظر نماينـده ... در ﺻـورتيكﻪ لولﻪ هاي تﺤويلي بﻪ پيمانكار داراي پوشـش عايق شـده در كارخانة سـازندة لولﻪ باشـد . يا سيم جوش توپ .. چسبندگي (. Peel test. و. Pull-off. ) بوده و اقﻼم. مذكور بايد داراي گواهي نامﻪ معتبر كاليبراسيون باشند. .. اين دريچﻪ درشروع بتن ريزي مسدود خواهد شد ودرﺻورت لزوم.

ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۷۷ - ستاد نانو

اعالم نتايج آزمون توانمندي تدريس بر اساس نتايج مسابقه نانو. برگزاري كارگاه .. رساني هاي علمي از دريچه اخبار از چنان اهميتي برخوردار است كه. توجه به آن از س وي.

اس اس دریچه های توپ گواهی تست کارخانه,

شیرآلات سیم ایتالیا - گالواپایپ | لوله و اتصالات گالوانیزه و جوشی

7 ژوئن 2018 . در حال حاضر کارخانه چیمبریو سیم ایتالیا ، بهترین شیرآلات صنعتی ، نیمه . همچنین وارد کننده محصولات سیم ایتالیا و کارخانه CIM در این مدت توانسته اند گواهی های بین المللی مختلفی را . سفارشی : رزوه های NPT بر اساس استاندارد ANSI B.1.20.1 .. شیر یکطرفه دریچه ای برنجی سیم ایتالیا Cim 80 Brass Swing.

Pre:در کارخانه سیمان در کانادا
Next:سنگ آهک دی الکتریک