مصنوعی گرافیت یا کربن وارد کننده در هند فرز

ﺁﻫﻦ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍی ﺭوﺳﺎﺯی ﺭﺍﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ1 فوریه 2010 . ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ و ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻣ .. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ رﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ آﯾـﯿﻦ .. رﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮز ﯾﺎ اره در ﻃﻮﻟﻬﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه و ... ﮔﯿﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﺑﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ، ﻓﺴﻔﺮ و ﮔﻮﮔﺮد و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻟﯿﺒﺪﻧﯿﻢ، ﮐﺮم، .. ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .. ﮔﺮاﻓﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﺳﻤﻨﺘﯿﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.مصنوعی گرافیت یا کربن وارد کننده در هند فرز,تحقیق در مورد واردات و صادرات کامل ترین مقاله در مورد صادراتتحقیق در مورد واردات و صادرات این مقاله و تحقیق در مورد صادرات و واردات است که می توانید ان را دانلود و برای تحقیق دانشکاه استفاده کنید.طراحی وب سایت شما با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا . - لازم دات کامبا 30 سال سابقه وارد کننده انواع دیزل ژنراتور از 5 الی 3000 KVA با گارانتی و خدمات .. کامپیوتر ، هوش مصنوعی ، برنامه نویسی ، طراحی وب ، گرافیک کامپیوتر و . .. انواع سرو موتور و درايو تا 15 كيلو واتقابل استفاده در انواع ماشين‌آلات نظير فرز و .. حدود 95 درصد دانشگاهها ی هند همپا با شرایط علمی دانشگاههای ممتاز جهان جلو می رود .

طلب الإقتباس

تعليقات

اجزاء ماشين - تابلو فرمان و كنترل آسانسور

ﺕ) ﺍﺟﺰﺍء ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺟﺰﺍﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﺥ ﺩﻧﺪﻩ، ﭼﺮﺥ ﺗﺴﻤﻪ، ﭼﺮﺥ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺧﻮﺩ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﺆﺍﻻﺕ ﭼﻬﺎﺭ ... ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﭼﺴﺐ ﻫﺎﻱ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

طاق - سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

اي بزرگ معبودي كه تغييردهنده قلبها و چشمها و حالها و حالتهايي، اي تدبير كننده گردش. ايام، حال ما را هم به .. وارد و استفاده نخواهد شد آيا براي اينكه اطمينان از ايجاد روند مناسبي. براي اين .. شده اند و به اصطالح شتاب نگاشتهای مصنوعی زلزله می باشند. ويژگی .. ش كل عينی ايده ها، تقريباً از زبان عمومی معماری يعنی خط و گرافيك بهره.

سالکالا - ماشین سازی غیاثوند

تولید کننده اولین ماشین کپی تراش منبت در ایران . تولید اولین فرز دور بالا با امکان استفاده از کولت در کشور . تولید دستگاه کپی تراش خراطی . تولید دستگاه فرم.

مصنوعی گرافیت یا کربن وارد کننده در هند فرز,

مقالات - نمایندگی الماس لامینا | نمایندگی اینسرت لامینا | الماس لامینا .

سوراخ کاری; فرز انگشتی; پیچ زنی . اصولاً برای برش«رنده‌های تراش» به كار می‌روند و علاوه بر كربن، ممكن است شامل .. و قطعات ساخته شده به روش متالوژی پودر، پلاستیك‌ها و گرافیت توصیه می‌شود. .. به‌عنوان مثال دریچه مصنوعی قلب‌ كه نوعی سرامیك پیشرفته است، وزنی حدود 1 تا 2 .. ایران و هند 12 سند و موافقتنامه همکاری امضا کردند.

Sheet1

550, Fresh or dried guavas, mangoes and mangosteens, گلابي هندي، انبه و . خشك كرده، عرضه شده در آبنمك، در آب گوگردي يا در ساير محلولهاي محافظت كننده موقت. .. 1417, NULL, كوروندوم مصنوعي، حتي با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص .. 2412, Preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes,.

1 ۰۰۰تومان) تعيين و اعلام مي‌شود. 2 00:22 90/09/06 با سلام - Apache

14 05:52 90/09/04 بازی بانک مرکزی با اقتصاد فلج " نگران کننده است و با اینگونه ... 13- مبلغ مورد درخواست را از طريق صفحه کليد وارد نموده و تاييد نماييد. ... دو نوع چای قبلی را دارند بعلاوه مضرات مواد شیمیایی عطری و طعم دهنده های مصنوعی! .. آلمان و همچنين كشورهايي از قبيل هندوستان، استراليا و كانادا نيز داراي الزامات، مقررات و.

خلاصه مقالات چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آﻫﻦ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي اﯾﺮان. ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي .. ﻣﺲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﯾﭽﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺮخ ﺧـﻮن و ﺟـﺬب آﻫـﻦ. ﺿﺮوري اﺳﺖ. .. ﺑﺎ ﮔﺮاﻓﯿﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ: ... آﻣﻮزش ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻘﺪار آﻫﻦ، .. (ﭘﺮ ﻣﺤﺼﻮل)، ﻃﺎرم دم ﺳﯿﺎه، ﺳﻨﮓ ﻃﺎرم، ﺑﺮﻧﺞ وارداﺗﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺞ وارداﺗﯽ ﻫﻨﺪي از ﺳﻄﺢ ﺑﺎزارﺗﻬﯿﻪ و ﻓﻠﺰات ﻣﺬﮐﻮر.

نمایه موضوعی مقاله ها - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

مجله: نمایه - اردیبهشت 1381 - شماره 122 ; ; نمایه موضوعی مقاله ها.

اینجـــــــــــــا

ﮔﻼﺑﯽ ﻫﻨﺪي، اﻧﺒﻪ و ﻣﻨﮕﻮﺗﯿﻦ. 08045000. 55 ... ﭘﻮدر ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ﺣﺎوي ﻗﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﮑﺮ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﻓﺰوه ﺷﺪه ﺑﻪ. آن .. ﻧﻮار ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ از 5 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ... ﮐﻪ داراي ﺑﯿﺶ از 50 درﺻﺪ وزﻧﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﺮﺑﻦ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از .. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي رﻧﺪه ﮐﺮدن، ﻓﺮز ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزي (ﺑﺎ ﺑﺮش).

استارت محدودیت‌های الکترود گرافیتی در هند - روزنامه دنیای اقتصاد

15 جولای 2018 . به گزارش «دنیای اقتصاد» الکترود گرافیتی به‌عنوان محصول میانی و لازم در . میانی در سنوات گذشته دست به واردات این ماده از کشورهای چین و هند ‌زده است. . که در مورد الکترود گرافیتی یا منابع کربنی مانند «گرافیت پترولیوم»،.

درگذشته ۱۵ آوریل ۱۸۶۵ شانزدهمین

15 آوريل 2015 . . کرد ولی در ۱۹۴۱ با حمله گسترده آلمان، شوروی نیز به جنگ وارد شد در این جنگ که به‌طور .. و محل تهیه ان، قیمت‌های مختلفی در مورد هر کالا برای مصرف کنندگان حرفه‌های ... با برچسب کولاک سرکوب و دستگیر می‌شدند قحطی مصنوعی که توسط ... جنوب اقیانوس منجمد جنوبی، از غرب اقیانوس هند و از شمال چندین دریا و خلیج در.

ﺷﺮح ﺗﻌﺮﻓﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ردﯾﻒ ﻗﻠﻤﻪ ﻫﺎي رﯾﺸﻪ ﻧﮑﺮده و ﭘ 3

ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻟﯽ ﺳﯿﻨﺘﺘﯿﮏ از اﻧﻮاﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ درﺧﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل. ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. 15 . دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اوزوﻧﻮﺗﺮاﭘﯽ،اﮐﺴﯿﮋﻧﻮﺗﺮاﭘﯽ، آﺋﺮوﺳﻮل ﺗﺮاﭘﯽ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، و ﺳﺎﯾﺮ . ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺗﺼﺎل داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ... ﮔﻼﺑﯽ ﻫﻨﺪي، اﻧﺒﻪ و ﻣﻨﮕﻮﺗﯿﻦ (Mangowteens) .. ـﮐﻪ داراي ﺑﯿﺶ از 50 درﺻﺪ وزﻧﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﺮﺑﻦ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﺷﻨﺪ.

جوشکاری فولادهای ضدزنگ و ضدخوردگی - دانشنامه مهندسی مواد

فولادهای ماریجینگ را میتوان بوسیله مواد شیمیائی تمیز کننده مثل اسید شوئی .. شرکت پارس اکسید پرتو با تولید بیش از 5000 تن از این محصول در سال تامین . 2-در اثر افزودن سیلیسیم به فولاد قابلیت کربن زدایی و گرافیتی شدن افزایش می یابد. ... فیزیكی را در شرایط مختلف طبیعی و یا مصنوعی تحت تاثیر خود قرار می دهند.

IPS-C-TP-352(1) - استانداردهاي نفت وگاز

5 مه 2010 . ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺴﻮز ﻗﺎﺑﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﺑﺎ. ﺑﻜﺎرﺑﺮدن. آزﻣ. ﻮن. ﺑﺎل اﻳﻦ ﻫﻨﺪ. " ASTM D 412 ... اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪه. واﺣﺪي اﺳﺖ. ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ. ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ. ﺷﺮﻛﺖ. را. اﺟﺮا ﻣﻲ ... IR. Synthetic Polyisoprene. IR. ﭘﻠﻲ اﻳﺰوﭘﺮ. ن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ. NBR. Nitril Rubber ... اي ﻳﺎ ﻛﺮﺑﻦ. ) ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه. اﻧﺪ و. ﺑﺎ ﭼﺴﺐ اﭘﻮﻛﺴﻲ ﻳﺎ ﭘﺎ. ﻳ. ﻪ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ دﻳﻮار ﻣﻴﭽﺴﺒﻨﺪ ﻳﺎ .. ﺟﻬﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﺮز. را.

IPS-C-TP-352(1) - استانداردهاي نفت وگاز

5 مه 2010 . ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺴﻮز ﻗﺎﺑﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﺑﺎ. ﺑﻜﺎرﺑﺮدن. آزﻣ. ﻮن. ﺑﺎل اﻳﻦ ﻫﻨﺪ. " ASTM D 412 ... اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪه. واﺣﺪي اﺳﺖ. ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ. ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ. ﺷﺮﻛﺖ. را. اﺟﺮا ﻣﻲ ... IR. Synthetic Polyisoprene. IR. ﭘﻠﻲ اﻳﺰوﭘﺮ. ن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ. NBR. Nitril Rubber ... اي ﻳﺎ ﻛﺮﺑﻦ. ) ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه. اﻧﺪ و. ﺑﺎ ﭼﺴﺐ اﭘﻮﻛﺴﻲ ﻳﺎ ﭘﺎ. ﻳ. ﻪ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ دﻳﻮار ﻣﻴﭽﺴﺒﻨﺪ ﻳﺎ .. ﺟﻬﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﺮز. را.

فصلنامه شماره 22

ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﻮﻝ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﻛﻪ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﻫﺎ ﻭ ... ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﻨﺪ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ. ﺍﻳﺎﻟﺘﻲ ﻫﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ... ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮﻱ. ﺑﻪ ﺟﺰ ﻛﺸﻮﺭ .. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﺮﺯ ﺳﻲ.ﺍﻥ.ﺳﻲ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ... ﺧﺎﻙ، ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ... ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﻭ. ﻛﻮﺭﻩ ﮔﺮﺍﻓﻴﺘﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.

اثرات هیدرازین بر انسان - شیمی - Blogfa

به‌منظور آگاهی بیشتر از نحوه انتخاب روش تولید و شناخت مسائل فوق ، روشهای تولید مذکور . مثلا ساخت نقاط اتصال و جاروبک‌های موتور از پودرهای مس و گرافیت در صنعت برق . در ماشین‌کاری قطعات ، بر حسب نوع کار از ماشین‌های تراوش ، فرز ، مته صفحه . ساخت مسکن ، تولید مواد شوینده و پاک کننده و تولید داروهای مختلف بدون استفاده از.

اطلاعات تماس با شرکت‌های تابعه وزارت نفت | IranPetroTech

14 مارس 2011 . مرکزی ششم (اداره وام و بازنشستگی), تهران، خ حافظ، نرسیده به پل اول، پ . شرکت مهندسی و توسعه نفت, تهران، خ نجات الهی جنوبی، خ کلانتری, 55-88898650 ... این مجموعه وارد کننده و تولید کننده انواع مختلف شیر آلات اتصالات . هندی درصورت نیاز باشماره:۰۹۱۲۰۷۰۴۶۲۶ حبیبی… .. لوله های کربن استیل والیاژی و…

تكميل كاري قطعات فلزي - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

کتاب درسي تولید قطعات به روش تراشکاري شامل پنج پودمان است و هر ... وسايل تقويت كننده به نام های هاكن، قانجاق، صفحه، . در مواردی كه مدل و جعبه ماهيچه به وسيله ماشين تراش و يا ماشين فرز به اتمام می ... قرمز با انقباض 1/3 درصد ساخته شود و قطعه ای از چدن با گرافيت كروی مثال: .. مواد سنباده کاری بر دو نوع اند مصنوعی و طبیعی.

تحقیق در مورد واردات و صادرات کامل ترین مقاله در مورد صادرات

تحقیق در مورد واردات و صادرات این مقاله و تحقیق در مورد صادرات و واردات است که می توانید ان را دانلود و برای تحقیق دانشکاه استفاده کنید.

دانشکده علوم ارتباطات - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد .

3, طراحی و ساخت تقویت کننده توان باند KU, امین رضائی کهره, دانشکده فنی و .. محاسباتی جهت حذف هیدروژن سولفید و کربن دی اکسید از گاز ورودی پتروشیمی, عظیم عادل . توزیع با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید و بار با استفاده از الگوریتم انفجار . 69, تأثير جنبش ها و سبك هاي نقاشي قرن بيستم بر طراحي گرافيك, مسعود اماني.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه .

2 ژانويه 2011 . 11 - تعیین کننده های شناختی در مصرف داروهای غیر مجاز (چکیده) 12 - نقش خدمات .. 137 - تاثیر ورم پستان بر تولید و DFBC در گاوهای هلشتاین (چکیده) 138 - تاثیر . 143 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در روندیابی متمرکز سیلاب (چکیده) ... 410 - مطالعه مقایسه ای زراعت زعفران در ایران و در ایالت کشمیر هند (چکیده)

سالکالا - ماشین سازی غیاثوند

تولید کننده اولین ماشین کپی تراش منبت در ایران . تولید اولین فرز دور بالا با امکان استفاده از کولت در کشور . تولید دستگاه کپی تراش خراطی . تولید دستگاه فرم.

All words - BestDic

daisy wheel, کامپيوتر : عضو چاپ کننده در يک چاپگر چرخ دوار . رمه يا گله کسى وارد ملک ديگرى شده از طريق چريدن يا شکستن اشجار ايجاد خسارت نمايد ... decarburizing, علوم هوايى : گرم کردن اهن يا فولاد کربن تا دماى کافى براى ... dejagging, نوعى فن گرافيک کامپيوترى براى رسم خطوط صافکامپيوتر : کاراکترها و چند ضلعى ها.

Pre:غلظت جدا گرانش
Next:فرمت تجدید سنگ شکن