مجله کشاورزان سنگ شکن سنگ سپی

بـررسی موفـقیت سنگ شـکن بـرون اندامی (ESWL) در تعدادی از بیماران .هدف: بررسی موفقیت سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) در بیماران مراجعه کننده به مراکز سنگ شکنی در مشهد. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی با روش نمونه.مجله کشاورزان سنگ شکن سنگ سپی,بررسی اثر پروپوفول در سنگ شکنی داخل حالبی (TUL) - مجله دانشگاه .سابقه و هدف: : با وجود اثبات اثر پروپوفول بر کاهش تون عضلات صاف، اثر این دارو بر اسپاسم حالبی تاکنون بررسی نشده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر.مقايسه دو روش سنگ شکني برون اندامي (ESWL) و درون اندامي (TUL) در .عنوان نشریه: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان : تابستان 1389, دوره 12, شماره 2 . اين مطالعه به منظور مقايسه دو روش سنگ شکني برون اندامي و درون اندامي در درمان.

طلب الإقتباس

تعليقات

بررسی اثر پروپوفول در سنگ شکنی داخل حالبی (TUL) - مجله دانشگاه .

سابقه و هدف: : با وجود اثبات اثر پروپوفول بر کاهش تون عضلات صاف، اثر این دارو بر اسپاسم حالبی تاکنون بررسی نشده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر.

بـررسی موفـقیت سنگ شـکن بـرون اندامی (ESWL) در تعدادی از بیماران .

هدف: بررسی موفقیت سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) در بیماران مراجعه کننده به مراکز سنگ شکنی در مشهد. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی با روش نمونه.

بررسی 196 مورد سنگ شکنی درون اندامی حالب (TUL) - مجله علمی دانشگاه .

سابقه و هدف: سنگهای ادراری از بیماری های شایع دستگاه ادراری می باشند. سنگهای حالبی که خودبه خود از مسیر عبور نمی کنند توسط سنگ شکن برون اندامی، درون اندامی، از.

مجله کشاورزان سنگ شکن سنگ سپی,

مقايسه دو روش سنگ شکني برون اندامي (ESWL) و درون اندامي (TUL) در .

عنوان نشریه: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان : تابستان 1389, دوره 12, شماره 2 . اين مطالعه به منظور مقايسه دو روش سنگ شکني برون اندامي و درون اندامي در درمان.

بررسی 196 مورد سنگ شکنی درون اندامی حالب (TUL) - مجله علمی دانشگاه .

سابقه و هدف: سنگهای ادراری از بیماری های شایع دستگاه ادراری می باشند. سنگهای حالبی که خودبه خود از مسیر عبور نمی کنند توسط سنگ شکن برون اندامی، درون اندامی، از.

سنگ شکنی برون اندامی - مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی .

زمینه و هدف: سنگ های کلیوی امروزه اکثرا یا با استفاده از سنگ شکن برون اندامی (ESWL) و یا از طریق نفروستومی پوستی درمان می شوند. این مطالعه به منظور مقایسه بین.

Pre:سنگ زنی نظارت بر بهره وری ماشین
Next:آسیاب الکترونیکی عمل پارس جی اس ام